SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Maddi Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi ve Kur Farklarının Dönemsonu Değerlemesi

Maddi Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi ve Kur Farklarının Dönemsonu Değerlemesi

 Soru: Maddi Duran Varlıklarla İlgili Kredi Faizi Ve Kur Farklarının DönemsonuDeğerlemesiNasıldır?

Cevap: 163 sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme tarihine kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerektiği açıklanmış bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla taşıt kredileri varsa veya konut kredisi kullanılmışsa bu kredilerin alındıkları yılın sonuna kadar oluşan ait faiz giderleri 780 nolu hesaba değil ilgili kıymetin maliyetine bir başka deyişle 254 veya 252 hesaba intikal ettirilmelidir.

Gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini veya sağladığı faydayı veyahut verimliliğini devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan giderlerin maliyet bedeline ilave edilmesi zorunludur.

Uygulama: Rüzgar Ltd.Şti. bankadan kredi kullanarak 01.11.2013 tarihinde ÖTV ve KDV dahil 100.000 TL bedelli bir binek otomobili almıştır. Otomobil için kredi kullanılmıştır. Kredinin anaparasına ilaveten Kasım ayında 1.200 TL ve aralık ayında 900 TL faizi bulunmaktadır. Daha sonraki taksitler ise 900 TL olarak ödenecektir.

Öncelikle şunu belirtmek gerekirki, işletmeler binek araçlara ait KDV ve ÖTV’yi ister maliyete ister giderlere kaydetme konusunda serbesttirler.  İşletme söz konusu KDV ve ÖTV’yi giderlere kaydetme yolunu seçmiştir.

 

-----------------------------------------------------01.11.2013----------------------------------

254 TAŞITLAR          60.000

770 GEN.YÖN.GİD.  40.000

320 SATICILAR   100.000

Binek oto alım kaydı

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İşletme bankadan 100.000 TL kredi çekmiştir.

----------------------------------------------------02.11.2013---------------------------------

102 BANKALAR    100.000

300 BANKA KREDİLERİ   100.000

Banka kredisi kullanılması

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İşletme Kasım ayı sonunda krediye istinaden 1.200 TL faiz ödemesi gerçekleştirmiştir.

----------------------------------------------------------30.11.2013-----------------------------

254 TAŞITLAR    1.200

102 BANKALAR  1.200

Kredi faiz ödemesi

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İşletme Aralık ayı sonunda krediye istinaden 900 TL faiz ödemesi gerçekleştirmiştir.

----------------------------------------------------------30.12.2013-----------------------------

254 TAŞITLAR    900

102 BANKALAR  900

Kredi faiz ödemesi

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Görüldüğü üzere maddi duran varlığın aktife alındığı dönem sonuna kadar ödenecek olan faizler kanun hükmüne uygun bir şekilde maliyete eklenmiştir. Ertesi yıl olan 2014 ten itibaren ödenecek faizler ise ister gider ister maliyete intikal ettirilebilir.

 

 

 

 ----------------------------------------------------------30.01.2014----------------------------

780 FİNANSMAN GİDERLERİ  900

102 BANKALAR  900

Kredi faiz ödemesi

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(05.02.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM