SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İş Kanununa Göre Hangi Haller İşçinin İşten Çıkarılması İçin Geçersizdir?

İş Kanununa Göre Hangi Haller İşçinin İşten Çıkarılması İçin Geçersizdir?

 Soru: İş Kanununa Göre İşçinin Çıkarılamayacağı Haller

Cevap: Aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:


a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.


b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.


c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.


d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.


e) Kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.


f) Hastalık veya kaza nedeniyle İş Kanununun 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(03.02.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM