SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kooperatiflerin Kurumlar ve Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu

Kooperatiflerin Kurumlar ve Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu

 Soru: Kooperatiflerin Kurumlar Ve Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu Nasıldır?

Cevap: Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için ana sözleşmelerinde;

-          Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,

-          Yönetim kurulu başkan veya üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi,

-          Yedek akçelerin  ortaklara dağıtılmaması,

-          Sadece ortaklarla iş görülmesine,

ilişkin hükümler bulunması ve bu hükümlere fiilen de uyulması gerekmektedir.  

 Öte yandan, yapı kooperatiflerinde yukarıda belirtilen şartların yanı  sıra;

-          Kuruluşlarından  inşaatın bittiği tarihe kadar yönetim ve denetim kurullarında,  söz konusu inşaat işini üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13’üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer vermemesi,

-          Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına olması,

   şartları da ayrıca aranmaktadır.

Yukarıda anlatılanlara ek olarak  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4/k maddesi hükmü gereğince kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için 01.01.2006 tarihinden itibaren üst birliğe üye olma şartı aranılmayıp, arsa temin edilmemesi veya henüz inşaat aşamasına gelinmemesi durumunda yapı kooperatifleri için getirilen ek şartlar da aranmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(22.01.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM