SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Nevi Değişikliğinin Olması Durumunda Ba Ve Bs Bildirimlerinin Hangi Unvanla Verileceği

Nevi Değişikliğinin Olması Durumunda Ba Ve Bs Bildirimlerinin Hangi Unvanla Verileceği

 Soru: Nevi değişikliğinin olması durumunda Ba ve Bs Bildirimleri Hangi Unvanla verilecektir ?

Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve mükerrer 257'nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış, 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

Bu çerçevede, 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (2.2.5) bendinde; "5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

-18'inci maddesi uyarınca gerçekleştirilen birleşmelerde, münfesih kurumun birleşmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, birleşilen kurum veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

-19'uncu maddesi uyarınca yapılan devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

-19'uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından,

takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir." denilmiştir.

Aynı Tebliğin (2.2.2) bendinde ise; "Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Bu bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir." açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19'uncu maddesi uyarınca devir hükmünde olan nev'i değişikliği durumunda, devralınan kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından, verilmesi gerekmektedir. Ayrıca devir alan kurum tarafından devrin gerçekleştiği tarihten ay sonuna kadar olan dönem için, Ba-Bs bildirim formlarının aynı şekilde takip eden ayın son günü akşamına kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, devrin gerçekleştiği tarihe kadar olan örneğin Aralık/2013 dönemine ait Ba-Bs bildirim formlarının limited şirketin ünvanı ile anonim şirket veya 3568 sayılı kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilmesi gerekmekte olup, devrin gerçekleştiği tarihten ay sonuna kadar olan Aralık/2013 dönemine ait Ba-Bs bildirim formlarının ise anonim şirket ünvanıyla takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(02.01.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM