SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Menkul kıymet aracı kurumuyuz. Repo ve ters repo işlemlerinde değerlemelerle ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz?

Menkul kıymet aracı kurumuyuz. Repo ve ters repo işlemlerinde değerlemelerle ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz?

 

Soru:

 

Menkul kıymet aracı kurumuyuz. Repo ve ters repo işlemlerinde değerlemelerle ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz?


Cevap:
Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre Her nevi tahvil ve Hazine bonoları, Toplu Konut İdaresi ile Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisabı veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler menkul sermaye iradı olarak nitelendirilmiştir.

Repo ve ters repo işlemlerinde belirlenen faiz oranları, menkul kıymet üzerindeki faiz oranından bağımsız olarak günün piyasa şartlarına göre oluşmakta, repo ve ters repoya konu menkul kıymetler üzerindeki gelirler repo ve ters repo yoluyla borç para veren tarafa aktarılmamakta ve bu nedenle repo ve ters repo yoluyla borç para alanlar bu işlemlerden elde ettikleri kazançlarını bu işlemlere konu olan menkul kıymetlerin piyasa değerinden ayrı olarak belirlemektedirler. Bu şartlarda, repo ve ters repoya ilişkin menkul kıymetlerin, her zaman menkul kıymeti geri almak zorunda olan tarafından V.U.K.’nun 279’uncu maddesi gereğince değerleme işlemine tabi tutulması gerekmektedir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(24.03.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM