SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Konut Yapı Kooperatiflerinin KDV Mükellefiyeti Tesis Ettirip Ettirmeyecekleri

Konut Yapı Kooperatiflerinin KDV Mükellefiyeti Tesis Ettirip Ettirmeyecekleri

Soru: Konut yapı kooperatifleri KDV mükellefiyeti tesis ettirecekler midir?

Cevap: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 17-4-k maddesinde yer alan "konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri" ibaresi 3/7/2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5904 sayılı Kanunun 13/b maddesi ile madde metninden çıkartılmış, 5904 sayılı yasanın 16 ncı maddesi ile de Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen Geçici 28 inci maddesinde: "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerince, üyelerine yapılan konut teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır." hükmüne yer verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak 113 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimlerinde KDV Uygulaması" başlıklı (A/4) bölümünde;

" 5904 sayılı Kanunun yayımlandığı 3/7/2009 tarihinden itibaren bina inşaat ruhsatını almış olan konut yapı kooperatifleri tarafından, üyelerine yapılacak konut teslimleri, söz konusu konutlar için belirlenen oranlarda katma değer vergisine tabi tutulacaktır.

Dolayısıyla, 3/7/2009 tarihinden itibaren bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatifleri adına, bina inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren KDV mükellefiyeti tesis edilecek, vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi sözü edilen konut yapı kooperatifleri tarafından takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle KDV beyannamesi verilecektir." şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. 

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(30.12.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM