SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Alacağın Temliki Sözleşmesinde Damga Vergisi ve Harç Matrahı

Alacağın Temliki Sözleşmesinde Damga Vergisi ve Harç Matrahı

 Soru: Alacağın temliki sözleşmesinde damga vergisi ve harç matrahı nedir?

Cevap:492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinin (1) inci fıkrasında, "Noter işlemlerinden bu Kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir." hükmüne, 41 inci maddesinde, "Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsüne göre nispi, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır." 46 ncı maddesinde ise, "Birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden harç alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin I/1 inci maddesinde, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan her bir imza için nispi harç alınacağı belirtilmiştir.

Yine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olduğu; 4 üncü maddesinde bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden damga vergisinin alınacağı;   10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kâğıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kâğıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kâğıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Örneğin alacağın devri vaadi sözleşmesinin, 5.000.000 TL olarak düzenlendiğini varsayalım. Buna göre, söz konusu alacağın temliki sözleşmesinin devredilen alacak tutarı olan 5.000.000. TL ile varsa eğer devredilen ipotek tutarlarının karşılaştırılarak en yüksek vergi alınmasını gerektiren tutar üzerinden nispi damga vergisi ve nispi harca tabi tutulması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(13.12.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM