SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Harç İstisnası Var Mıdır?

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Harç İstisnası Var Mıdır?

 Soru:  Yatırım teşvik belgesi kapsamında gayrimenkul devrinde harç istisnası var mıdır?

 

Cevap:Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 57 nci maddesinde; "Tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanun'a bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir." hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanun'un 59 uncu maddesinde harçtan müstesna tutulan işlemler bentler halinde sayılmış olup, yatırım teşvik belgesi nedeniyle yapılacak işlemlerin harçtan muaf olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

            Aynı Kanun'un 123 üncü maddesinde, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı, 125 inci maddesinde ise, bu Kanun'un ilgili kısımlarında  mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı belirtilmiş olmakla birlikte Hazine adına kayıtlı taşınmazın örneğin özel okul inşaası için bir şirkete devri ile ilgili olarak tapuda yapılacak işlemlerin istisna tutulacağına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

            Bu nedenle, tapuda gerçekleştirilecek işlemlerin bahse konu yatırım teşvik belgesine dayanılarak harçlardan müstesna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(11.12.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM