SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hariçte İşleme İzin Belgesiyle İhraç Kayıtlı Mal Alımı Yapılabilir Mi?

Hariçte İşleme İzin Belgesiyle İhraç Kayıtlı Mal Alımı Yapılabilir Mi?

 Soru: Hariçte işleme izin belgesiyle ihraç kayıtlı mal alımının yapılıp yapılmayacağı

Cevap:3065 Sayılı KDV Kanununun,

            -11/1-c maddesinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı ve söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde de, tecil edilen verginin terkin olunacağı,

             -12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

a)Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi gerektiği,

b)Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulacağı,

            hüküm altına alınmıştır.

             2007/11864 Karar Sayılı Hariçte İşleme Rejimi (HİR) Kararı'nın, "hariçte işleme rejimi uygulanmayacak haller" başlıklı 5 inci maddesinde; HİR'nin; ihracının, ihracat vergisi iadesini gerektiren serbest dolaşımdaki eşyaya uygulanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

            Yine, tecil-terkin işlemleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tanımı yapılan imalatçı kapsamına giren mükelleflerin (imalatçıların), ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanmaktadır. Diğer bir ifade ile imalatçının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerekmektedir. İmalatçıların ihraç kaydıyla da olsa satışını yaptığı mal, aynen ihraç edilen nihai mamul değilse, bu teslimde tecil-terkin işlemi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, firmaların Türkiye'deki imalatçılardan KDV ödeyerek aldığı malı HİR kapsamında yurt dışındaki fason üreticilerine göndermek suretiyle nihai ürün haline getirdiği ürünleri INF 2 belgesi ve üçgen trafik uygulaması ile yurda geri getirmeden başka bir Avrupa Birliği ülkesine gönderilmesi işlemi; ihracatta vergisi iadesini gerektiren veya vergi iadesi dışında bir mali avantaj sağlanması mümkün bulunmayan bir işlem olması sebebiyle, söz konusu kumaşların yurt içinden alıcı firmaya tesliminde KDV Kanununun 11/1-c maddesinde yer alan tecil-terkin sistemi kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(09.12.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM