SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yasal Defterlerin Süresinden Sonra Tasdikinde KDV İadesi Mümkün Müdür?

Yasal Defterlerin Süresinden Sonra Tasdikinde KDV İadesi Mümkün Müdür?

 Soru:  Yasal defterlerin süresinden sonra tasdikinde KDV iadesi

Cevap: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi  (KDV) Kanununun 29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

           23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin H/3 bölümünde ise konu ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

             Buna göre, tasdiksiz de olsa kanuni defterlere ilgili takvim yılı içinde kaydedilen faturaların KDV Kanunu açısından yapılacak incelemede veya dönem matrahının takdiri sırasında gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerde gösterilen katma değer vergisinin indirimi ve iadesi mümkün bulunmaktadır.

 Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(24.07.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM