SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Kooperatifin Üyelere Konut Tesliminde Vergilendirme

Kooperatifin Üyelere Konut Tesliminde Vergilendirme

 Soru: Kooperatifin üyelere konut tesliminde vergilendirme nasıl olacaktır?

Cevap:3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya hizmet yapılanlardan bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ve temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

66 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "III-Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Tesliminde Matrah"  başlıklı bölümünde, konut yapı kooperatiflerinin inşa ettikleri konutların üyelerine tesliminin karşılığını teşkil eden bedelin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte üyeler tarafından ödenen veya borçlanılan tutarlar toplamı olacağı açıklanmıştır.

Buna göre, inşa edilen konutların kooperatif tarafından üyelere tesliminde verginin matrahı, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte üyeler tarafından ödenen veya borçlanılan tutarların arsa bedeli dahil olarak belirlenmiş olması durumunda üyeler tarafından ödenen veya borçlanılan tutarlar toplamı olacaktır.

Ancak, üyelerden toplanan aidatlara, kat karşılığında verilen arsaya ilişkin bedelin dahil olmaması durumunda, matrahın tespitinde arsa bedelinin her bir ortağa düşen kısmı ile her bir ortak tarafından ödenen veya borçlanılan tutarların birlikte dikkate alınması gerekmektedir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(08.07.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM