SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Cami ve Kuran Kursu Bağışının İndirimi

Cami ve Kuran Kursu Bağışının İndirimi

 Soru: Cami ve Kuran Kursu Bağışının İndirimi Mümkün müdür?

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının 6322 sayılı kanunun 36 ncı maddesiyle değişik (ç) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının kurum kazancından indirilebileceği hükmü bulunmaktadır.

            1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2. Bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

            Madde kapsamındaki ibadethanelerin umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yaygın din eğitimi verilen tesisler için yapılan harcamaların da Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatınca denetlenmesi gerektiği unutulmamalıdır.

           Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde yapılan bağışların kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla indirim konusu yapılması mümkündür.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(28.06.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM