SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Konut Yapı Kooperatiflerinin KDV Mükellefiyeti

Konut Yapı Kooperatiflerinin KDV Mükellefiyeti

Soru: Konut Yapı Kooperatiflerinin KDV Mükellefiyeti Ne Şekilde Olmalıdır?

Cevap:    KDV Kanununa 4369 sayılı Kanunla eklenen geçici 15 inci madde ile, 4369 sayılı Kanunun yayımlandığı 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV den istisna edilmiştir.

Öte yandan, KDV Kanununun 17/4-k maddesinde yer alan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimlerinin istisna kapsamında olacağına ilişkin ifade, 3/7/2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/6/2009 tarih ve 5904 sayılı Kanunun 13/b maddesi ile madde metninden çıkarılmıştır.

5904 sayılı Kanunla KDV Kanununa eklenen geçici 28 inci madde ile 3/7/2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerince, üyelerine yapılan konut teslimleri KDV den istisna edilmiştir.          

Bu uygulamaya ilişkin olarak 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin A/4 bölümünde açıklama yapılmıştır.

Buna göre, örneğin 2012/Ocak ayı itibariyle başlanılan bir inşaata  ilişkin olarak kooperatifin bina inşaat ruhsatını 3/7/2009 tarihinden sonra alması durumunda, bu tarih itibariyle KDV mükellefiyeti tesis edilecek, vergiye tabi işlemler bulunmasa dahi kooperatifi tarafından takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle KDV beyannamesi verilecektir.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(19.06.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM