SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
TMS 38 Standardına Göre Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebe Kaydı

TMS 38 Standardına Göre Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebe Kaydı

Soru: TMS 38 Standardına Göre Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebe Kaydı Nasıl Olacaktır

 

Uygulama: ABC A.Ş. 01.01.2014 tarihinde 50.000 TL bedelle  ünlü bir romanın telif hakkı almıştır. Söz konusu bedel için 2 yıl vade üzerinde anlaşılmıştır. İlk yıl 25.000, ikinci yıl da 25.000 TL taksitlerle ödenecektir. Piyasadaki cari borçlanma faiz oranı yüzde 5 dir.

Yıl

Taksitler

%5 iskonto bugünkü değeri

Bugünkü değer

Fark

1. Yıl

25.000,00

1/1,05 = 0,9523

23.807,50

1.192,50

2.Yıl

25.000,00

1/1,10 = 0,9090

22.725,00

2.275,00

 

50.000,00

 

46.532,50

 3.467,50

 

Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere 2 yıl vadeli 50.000 TL olan telif bedelinin bugünkü bedeli 46.532,50 TL’dir. Burada aradaki fark olan                   50.000 – 46.532 = 3.467,50 TL’yi telif bedelinin maliyetine dahil etmeyip ilk yıl 1.192,50 TL’sini gider kalan 2.275 TL sini ise bir sonraki yıl gider hesabına almak için geçici bir hesaba kaydederiz.

---------------------------------------------------01.01.2014------------------------------

260 HAKLAR                            46.532,50

3XX ERTELENMİŞ GİDERLER     1.102,50

4XX ERTELENMİŞ GİDERLER   2.275,00

320 SATICILAR 50.000

Vadeli telif bedeli satın alınması

------------------------------------------------------------------------------------------------

Görüldüğü üzere şirket tarafından alınan telif bedeline ait vade farkına isabet eden yutarlar telif bedelinin maliyetine dahil edilmemiştir. Bu durum, Maddi olmayan duran varlıklara ait bir özellik olmayıp standardın genel özelliğidir.

Birinci yılın sonunda aşağıdaki kayıt yapılır.

---------------------------------------------------31.12.2014------------------------------

780 FİNANSMAN GİDERLERİ    1.102,50

3XX ERTELENMİŞ GİDERLER   2.275,00

3XX ERTELENMİŞ GİDERLER     1.102,50

4XX ERTELENMİŞ GİDERLER   2.275,00

 

Ertelenmiş giderlerin finansman giderlerine devri

------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıdaki kayıtta vadesi gelen kısa vadeli ertelenmiş giderler finansman giderlerine devredilmiştir. Ayrıca uzun vadeli ertelenmiş giderler hesabı da kısa vadeli ertelenmiş giderler hesabına devredilmiştir.

--------------------------------------------------31.12.2014---------------------------------

320 SATICILAR   25.000

102 BANKALAR  25.000

Ödeme kaydı

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(13.06.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM