SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Özel Tüketim Vergisi’nde İndirim

Özel Tüketim Vergisi’nde İndirim

 Soru: Özel Tüketim Vergisi’nde İndirim Varmıdır?

Cevap: ÖTV harcamalar üzerinden bir kez alınan bir vergidir. Üzerinden ÖTV hesaplanarak alınmış bir malın sonraki el değiştirmelerinde ÖTV hesaplanmaz, alınmaz. Genel olarak; ÖTV, üzerinden hesaplandığı malın maliyeti yoluyla fiyatı içinde yer alır. Bu yol ile tüketiciye aktarılır ve tüketicinin üzerinde kalır. Ancak bazı koşulların gerçekleşmesi halinde, ÖTV’ nin ödeyen yükümlüye iadesi gündeme gelmektedir:

- ÖTV’ ye tabi malların listeye dahil başka bir malın üretiminde kullanılması,

- ÖTV’ ye tabi malların ihraç edilmesi halinde, ödenen vergi Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği esaslara göre ödenecek vergiden indirilir. Maliye Bakanlığı ÖTV indirimini de kapsayan esasları1 No.lu Tebliğ ile açıklamıştır. Buna göre; ÖTV iadesinden sadece imalatçılar yararlanabilir. İmalatçıların satın aldıkları mal ile ürettikleri mal aynı listede yer almalıdır. ÖTV’ nin indirim konusu yapılabilmesi için tahakkuk etmesi yeterli değildir, ödenmiş olması gerekir. İndirim konusu ÖTV’ nin mutlaka fatura ve benzeri belgelerde gösterilmiş olmalıdır.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 9 uncu maddesi vergi indirimi konusunu ele almaktadır. Buna göre söz konusu hüküm şu şekildedir; “Özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.”

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(11.06.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM