SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Enerji sektöründe faaliyette bulunan büyük bir kuruluşuz. 2008 yılında elde ettiğimiz karın bir kısmını şirket personeline dağıtmaya karar verdik. Muhasebesel olarak nasıl bir yol izlemeliyiz ?

Enerji sektöründe faaliyette bulunan büyük bir kuruluşuz. 2008 yılında elde ettiğimiz karın bir kısmını şirket personeline dağıtmaya karar verdik. Muhasebesel olarak nasıl bir yol izlemeliyiz ?

 

Soru:

 

Enerji sektöründe faaliyette bulunan büyük bir kuruluşuz. 2008 yılında elde ettiğimiz karın bir kısmını şirket personeline dağıtmaya karar verdik. Muhasebesel olarak nasıl bir yol izlemeliyiz ?


Cevap:
Örneğin firmanızın kurumlar vergisi matrahının 500.000 TL, kurumlar vergisinin 100.000 TL ve personele verilmesi kararlaştırılan temettü ikramiyesinin ise 50.000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda yapılabilecek birkaç yöntem vardır. Size 31.12 tarihinde aşağıdaki yöntemi uygulamanızı öneririm.
-------------------------------------31.12.2008----------------------------------
691 Dön.Kar.V.D.Y.K            150.000

                                     370 Dön.Kar.V.D.Y.K            100.000
                                     379 Diğ. Borç ve Gid.Kar.        50.000
                                     - Personele Dağıtılacak Temettü
---------------------------------------------------------------------------------------
690 Dön. K/Z                        500.000

                                     691 Dön.Kar.V.D.Y.K            150.000
                                     692 Dönem Net Kar/Zar.        350.000
---------------------------------------------------------------------------------------

Yapılacak genel kuruldan sonra 50.000 TL temettü ödemesinin gerçekleşmesiyle birlikte kurum stopajı yapılıp beyan edilecektir.
------------------------------------05.05.2009--------------------------------------
379 Diğ. Borç ve Gid.Kar.            50.000

                                     360 Öde.Ver. Fon.                 7.500
                                        -01. Kurum Stopajı              7.500
                                     102 Bankalar                        42.500
-----------------------------------------------------------------------------------------


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(04.03.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM