SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Satılan Malların Yıl Geçtikten Sonra İade Edilmesinde Muhasebe Kaydı

Satılan Malların Yıl Geçtikten Sonra İade Edilmesinde Muhasebe Kaydı

 Soru: Satılan malların yıl geçtikten sonra iade edilmesinde muhasebe kaydı uygulaması nasıldır?

Cevap: İadenin ertesi yıl içinde yapılması halinde;  Satış işlemlerinin bir önceki yıl içinde yapılması halinde yıl sonunda envanter çalışmaları sırasında fiili stoklar sayılıp, satılan malların maliyetleri gelir tablosuna yansıtılır ve mali tablolar kesinleşir.

İadenin bu işlemlerden sonra yapılması halinde artık yapılan işlem bir iade işlemi değil bir mal alış işlemi gibi muhasebe kayıtları yapılmalıdır.        

-----------------------------------------/---------------------------------------------

     153- TİCARİ MALLAR HESABI

     191- İNDİRİLECEK KDV HES.

                                                    320 SATICILAR HESABI

---------------------------------------------------------------------------------------

Ancak, uygulamada bazı meslek mensuplarının gerek ertesi yıl iade edilen, gerekse geçici vergi dönemlerinde satılan malların maliyetlerinin gelir tablosuna yansıtılmasından sonra, iade işleminin gerçekleşmesinde yapılan muhasebe kayıtlarında doğrudan 610- Satıştan iadeler hesabına borç kaydederek işlem yaptıklarına zaman zaman şahit olunmaktadır.

Bu tür kayıt sistemi yanlış olup, ilgili kurumun vergi tarhiyatına yol açılır.
 Uygulama: Barış A.Ş. nin aralık ayında bir adet koltuk takımı sattığını ve bu koltuk takımının istenilen vasıfta olmayıp alıcı tarafından ertesi yılın ocak ayında Barış A.Ş. ye iade edildiğini varsayalım.

 Barış A.Ş. nin aralık ayındaki muhasebe kayıtları, normal satış ve satılan mallar maliyetinin gelir tablosuna yansıtılması olacaktır.

Ancak ertesi yılın ocak ayında satılan koltuk takımı iade edildiğinde yapılması gereken muhasebe kayıtları normal mal alış işleminde yapılan kayıt olmalıdır.

Ancak uygulamada bazı meslektaşlar, bu koltuk takımının kullanıcısı tarafından iade edildiğini bildiği için muhasebe kayıtlarını                   

 -----------------------------------------/---------------------------------------------

     610- SATIŞTAN İADELER HESABI

     191- İNDİRİLECEK KDV HES.

                                              120/320 ALICILAR-SATICILAR HESABI

    -----------------------------------------------------------------------------------------

şeklinde yapmaktadırlar. Yapılan bu işlem ertesi yılın kazancının tespit edilmesinde negatif etki yaratacağı için matrah farkına neden olunacaktır.

Bir önceki örneğimizdeki rakamı dikkate alacak olursak, olması gereken muhasebe kaydı ise aşağıdaki gibidir.

 

-----------------------------------------/-------------------------------------------

153 TİCARİ MALLAR   20.000

 

191 İND. KDV          3.600

 

                                          120/320       23.600

satılan malın yıl geçtikten sonra iade edilmesi

-------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(03.06.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM