SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Zarar, Ziyan Bedeli, Olarak Alınan Tutar Gelir Vergisi Beyannamesinde Beyan Edilecek Midir?

Zarar, Ziyan Bedeli, Olarak Alınan Tutar Gelir Vergisi Beyannamesinde Beyan Edilecek Midir?

 Soru: Zarar, ziyan bedeli, olarak alınan tutarın gelir vergisi beyannamesinde beyan edilip edilmeyeceği

Cevap: Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 1 inci maddesinde, gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tâbi olduğu ve gelirin bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu hükme bağlanmış olup aynı Kanunun "Gelirin Unsurları" başlıklı 2 nci maddesinde ise gelire giren kazanç ve iratlar yedi bent halinde sıralanmıştır.

Buna göre, söz konusu tazminatın yukarıda belirtilen yedi gelir unsurunun konusuna girmediğinden beyan edilmesi gerekmemektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(01.04.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM