SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bazı firmalardan aldığımız mallar için bir bedel ödemiyoruz. Bunlar numune veya eşantiyon da değil. Bedel ödemediğimiz bu mallar için KDV hesaplanmalımıdır?

Bazı firmalardan aldığımız mallar için bir bedel ödemiyoruz. Bunlar numune veya eşantiyon da değil. Bedel ödemediğimiz bu mallar için KDV hesaplanmalımıdır?

 

Soru:

 

Bazı firmalardan aldığımız mallar için bir bedel ödemiyoruz. Bunlar numune veya eşantiyon da değil. Bedel ödemediğimiz bu mallar için KDV hesaplanmalımıdır?


Cevap:
Katma Değer Vergisi Kanununda vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için işlemin bir bedel karşılığında yapılması şart değildir. Kanunda bu kavramın yer almaması bazı maliyecilerce tenkit edilmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin kanunlarında bu kavram yer almaktadır. Kısacası AB üyesi ülkelerde bedelsiz yapılan teslimler KDV ye tabi olmadığı halde ülkemizde bedelsiz yapılan teslimler KDV ye tabidir. Bu gibi durumlarda Katma Değer Vergisi Kanununun 27. maddesinde belirtildiği emsal bedeli matrah olacaktır. Ayrıca, Katna Değer Vergisi Kanununda geçen mal deyiminide en geniş anlamda anlamak gerekir. Menkul ve Gayrimenkul mallar ile haklar ve kullanılmış mallar bütünüyle Kanunda belirtilen şartlar dahilinde teslime konu olabilecektir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(25.02.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM