SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Bir Hastanenin Ruhsatıyla Birlikte Tüm Mal Varlıklarıyla Bir Anonim Şirkete Devri Hisse Devri Olup Vergilendirilecek Midir?

Bir Hastanenin Ruhsatıyla Birlikte Tüm Mal Varlıklarıyla Bir Anonim Şirkete Devri Hisse Devri Olup Vergilendirilecek Midir?

 Soru: ) Bir hastanenin ruhsatıyla birlikte tüm mal varlıklarıyla bir anonim şirkete devri hisse devri midir?

Cevap: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Devir, Bölünme, Hisse Değişimi" başlıklı 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde; "Hisse değişimi: Tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi, bu Kanunun uygulanmasında hisse değişimi hükmündedir. Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin %10'una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel değildir." hükmüne yer verilmiş, aynı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile de hisse değişimi işlemlerinden doğan kârların hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "19.4. Hisse değişimi" başlıklı bölümünde;

"Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde, tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisselerini vermesi, hisse değişimi olarak tanımlanmıştır.

Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin %10'una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse değişimi sayılmasına engel teşkil etmeyecektir.

Bu hükme göre yapılan işlemin hisse değişimi olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir:

- Devralan kurumun sermaye şirketi olması,

- İştirak hisseleri devredilen kurumun sermaye şirketi olması,

- Devralan kurumun tam mükellef olması,

- Devralan kurumun diğer şirketin hisselerini yönetim ve hisse senedi çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması,

- İştirak hisseleri devredilen kurumun ortaklarına devralan kurumun kendi sermayesini temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi

gerekmektedir."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre; şirket ortaklarının sahip olduğu hisselerin bir Sağlık Grubuna devri, yukarıdaki şartları taşıması halinde hisse değişimi olarak değerlendirilebilecektir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(29.03.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM