SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Tevkifat Uygulamasında Fatura Düzeni

Tevkifat Uygulamasında Fatura Düzeni

 Soru: Tevkifat Uygulamasında Fatura Düzeni Nasıl Olmalıdır?

Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; "İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)" ayrıca gösterilecektir.

Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılacaktır.

Örnek:

KDV hariç 3.000 ¨ tutarındaki %18 oranında KDV'ye tabi bir işlem 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

İşlem Bedeli                                             :

3.000 ¨

Hesaplanan KDV                                    :

540 ¨

Tevkifat Oranı                                         :

5/10

Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV  :

270 ¨

Tevkifat Dahil Toplam Tutar               :

3.540 ¨

Tevkifat Hariç Toplam Tutar               :

3.270 ¨

Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirasıdır.

Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür.

Bu durumda, tevkifata tabi işlem bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV ile tevkif edilen KDV tutarı fatura üzerinde ayrıca gösterilecektir. Bu şekilde yapılan faturalamalarda da tevkifat uygulaması kapsamındaki işlem bedelinin KDV dahil tutarının 1.000 TL sınırını aşıp aşmadığı dikkate alınacak, aşmıyorsa tevkifat uygulanmayacaktır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(14.03.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM