SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Karşılık Giderleri Hesabının Kullanımı

Karşılık Giderleri Hesabının Kullanımı

 Soru: -Karşılık Giderleri Hesabının Kullanımı Nasıldır?

Cevap) Uygulama: (B) A.Ş. 2013 yılında (X) ülkesindeki (Y) firmasına 40.000 ABD Doları tutarında mal satmış ancak satış bedelinin tahsil edilememesi üzerine bu alacağı için (X) ülkesinde dava açmış ve şüpheli alacak karşılığı ayırmaya karar vermiştir. Döviz kuru ihracat tarihinde 1 Dolar = 1,50 TL, 31.12. 2013 tarihinde de 1 Dolar = 1,55 TL’dir.

40.000 ABD Doları tutarındaki dövizli alacağın 31.12.2013 tarihli kur değerlemesi sonucunda:

(40.000 x 1,55=) 62.000 TL

(40.000 x 1,50=) 60.000 TL

2.000 TL kur farkı geliri oluşacaktır.

Bu işlemlerin muhasebe kayıtları şöyle olacaktır.

--------------------------------------31.12. 2013 --------------------------------

120 TİCARİ ALACAKLAR  2.000
                                   601 YURT DIŞI SATIŞLAR   2.000

Yurt dışı satışa ilişkin kur geliri oluşması

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------31.12. 2013 ----------------------------------

128   ŞÜP.TİC.ALAC.   62.000

                                   120  TİCARİ ALAC.     62.000

Alacakların şüpheli alacaklara devri

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------31.12. 2013 -----------------------------------

654 KARŞILIK GİDERLERİ   62.000

                                   129    ŞÜP.TİC.ALAC.KARŞ.  62.000

Şüpheli alacaklara karşılık ayrılması

-------------------------------------------------------------------------------------

Takip eden yıl sonunda döviz kurunun 1 dolar = 1,60 TL olduğunu ve alacağın hala tahsil edilemediğini varsayalım. Önce şüpheli dövizli alacağın kur değerlemesi yapılacak ve bu işlem sonucunda:

(40.000 x 1,60=) 64.000 TL

(40.000 x 1,55=) 62.000 TL

2.000 TL lehe kur farkı oluşacaktır.

Bu işlem ise hem şüpheli alacağın kayıtlı değeri, hem de karşılık tutarı kur farkı kadar artırılarak muhasebeleştirilecektir.

 

-----------------------------------31.12.2014----------------------------------

128   ŞÜP.TİC.ALAC.   2.000

                                   646  KAMBİYO KARLARI     2.000

Şüpheli dövizli alacağın kur değerlemesi

------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------31.12.2014-----------------------------------

654 KARŞILIK GİDERLERİ   2.000

                                   129  ŞÜP.TİC.ALAC.KARŞ.  2.000

Şüpheli dövizli alacağın değerlemesi sonucu karşılık  

tutarının düzeltilmesi
------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(13.03.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM