SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Konsinye Satışların KDV Karşısındaki Durumu Nedir? Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılmalıdır?

Konsinye Satışların KDV Karşısındaki Durumu Nedir? Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılmalıdır?


Soru:

 

Konsinye Satışların KDV Karşısındaki Durumu Nedir?


Cevap:
Konsinye satışlarda malın mülkiyeti değil zilyetliği devredilmektedir. Konsinye olarak satılmak üzere teslim edilen emtia için faturanın irsaliye tarihinden itibaren değil, satışın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmesi gerekir.

Konsinye verilen mallarda malın verildiği dönemde malın maliyeti kadar olan kısım 153 Ticari Mallar hesaptan çıkılarak 157 Diğer Stoklar hesabına virmanlanır.

------------------------------------01/09/2008------------------------------------------
157                      XXX

                                     153                      XXX

Konsinye olarak malın verilmesi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Daha sonra konsinye verilen malların satışı gerçekleştiğinde söz konusu satışı takip eden 7 gün içinde fatura tanzim edilerek kayıtlara alınır.

----------------------------------12/10/2008-------------------------------------
120                      XXX

                                     600                      XXX
                                     391                      XXX
Konsinye olarak teslim edilen malların satışının
Gerçekleşmesi

--------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------12/10/2008--------------------------------------
623 DİĞ.SAT.MAL.                      XXX

                                     157                              XXX

Konsinye Satılan Malın Maliyetinin
Gider Hesaplarına Alınması

--------------------------------------------------------------------------------------Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi - Denetçi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(18.02.2009)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.

GÜNDEM