SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Konut Yapı Kooperatiflerinin Yaptıracağı Altyapı İşlerinde İndirimli KDV Uygulanıp Uygulanmayacağı

Konut Yapı Kooperatiflerinin Yaptıracağı Altyapı İşlerinde İndirimli KDV Uygulanıp Uygulanmayacağı

 Soru: Konut Yapı Kooperatiflerinin Yaptıracağı Altyapı İşlerinde İndirimli KDV Uygulanabilir mi?

Cevap: KDV Kanununun geçici 15 inci maddesi ile 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri KDV'den istisna edilmiş, 29/7/1998 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerine uygulanacak KDV oranı ise  % 1 olarak belirlenmiştir.

Konut yapı kooperatfilerine ifa edilen inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulamasına ilişkin olarak 49, 66 ve 106 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 60 No.lu KDV Sirkülerinde açıklamalar yapılmıştır.

Bu düzenlemelere göre konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde istisna veya indirimli oran uygulanabilmesi için;

-Kooperatifin konut yapı kooperatifi statüsünde olması

-İşin konut yapı kooperatifine yapılması,

-Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması

şartlarının yanı sıra inşaatın yapıldığı arsanın tapu sicilinde inşaat taahhüt hizmetini alan kooperatif tüzelkişiliği veya kooperatifin bağlı olduğu üstbirlik adına tescil edilmiş ve inşaat yapı ruhsatının konut yapı kooperatifine verilmiş olması gerekmekte olup, bu uygulamada konut yapı kooperatifleri üst birlikleri de konut yapı kooperatifi olarak değerlendirilecektir.

Buna göre, 29/7/1998 tarihinden sonra alınmış bina inşaat ruhsatları çerçevesinde, kooperatife ifa edilecek olan ve yukarıda belirtilen mevzuatta yer alan inşaat taahhüt işlerine indirimli oranda ( %1)  KDV uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bununla beraber, kooperatifin doğrudan piyasadan yapacağı malzeme alımları ile inşaat taahhüt işi niteliğini haiz olmayan hizmet alımları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan Kararname eki kararda belirtilen oranlarda KDV ye tabi tutulacaktır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(07.11.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM