SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yapım İşiyle Beraber Verilen Mimarlık Ve Mühendislik İşlerinde Tevkifat Ve Muhasebe Kaydı

Yapım İşiyle Beraber Verilen Mimarlık Ve Mühendislik İşlerinde Tevkifat Ve Muhasebe Kaydı

 Soru: Yapım İşiyle Beraber Verilen Mimarlık Ve Mühendislik İşlerinde Tevkifat Ve Muhasebe Kaydı Uygulaması Nasıl Olacaktır?

Cevap: Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır.

117 Nolu KDV Tebliğine göre;

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

- Döner sermayeli kuruluşlar,

- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

- Bankalar,

- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketlere,

Karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Uygulama: Yapım işi ile birlikte danışmanlık ve mühendislik işinin de aynı faturada gösterildiğini varsayarak aşağıdaki kayıtları dikkate almamız icap eder.

Fatura bedelinin 10.000 TL olduğu varsayılırsa;

 

Uygulama :

Matrah                                     : 1.000 TL

KDV                                        :    1800 TL

Tevkifat 2/10                            :      360  TL

Beyan Edilecek KDV                :    1.440 TL

Tahsil Edilen Toplam Tutar        : 11.440  TL

 

 

a) Hizmeti alan tarafın kaydı

--------------------------------------------------/------------------------------------------

740  HİZMET ÜRE.GİD.10.000

191    İND.KDV             1800

                                                           360 ÖDENECEK KDV      360

                                                           320   SATICILAR           11.440

Tevkifatlı fatura alım kaydı

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

b) Hizmetin verilmesi nedeniyle yapılacak kayıt

 

------------------------------------------/---------------------------------------

120   ALICILAR                         11.440

                         600 Y.İÇİ SATIŞLAR            10.000

                         391 HESAPLANAN KDV       1.440 

…..Nolu fatura yapım ve mühendislik-danışmanlık bedeli

------------------------------------------------------------------------------------

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(31.10.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM