SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Yurt Dışına İnternet Üzerinden Verilen Melodi Ve Şarkı Hizmeti KDV’den istisna Mıdır?

Yurt Dışına İnternet Üzerinden Verilen Melodi Ve Şarkı Hizmeti KDV’den istisna Mıdır?

Soru: Yurt dışına internet üzerinden verilen melodi ve şarkı hizmeti dolayısıyla KDV hesaplanacak mıdır?

Cevap: Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 6 ncı maddesinde de hizmet işlemlerinde işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu, 12/2 nci maddesinde de, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği, hüküm altına alınmıştır.

KDV Kanunun 12 nci maddesi ve konu ile ilgili olarak yayımlanan 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde yapılan açıklamalara göre, bir hizmetin "hizmet ihracatı" kapsamında değerlendirilmesi için;

- Hizmetin Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,

- Fatura veya benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi,

- Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi,

- Hizmetten yurt dışında yararlanılması,

gerekmektedir.

113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) Bölümünde 26 ve 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinin ilgili bölümleri uyarınca, yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlerin, hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edileceği; ancak, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin KDV Kanununun 32 nci maddesi kapsamında iadesinin hizmet bedeli döviz olarak Türkiye ye gelmeden yerine getirilmeyeceği açıklanmıştır.

Buna göre, yurt dışında mukim olan bir firmaya internet ve telefon üzerinden verilen şarkı, melodi, müzik, vb hizmeti yukarıda sayılan şartları birlikte taşıması halinde hizmet ihracı kapsamında değerlendirilecek ve bu hizmete ait faturada katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(19.10.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM