SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
İhracat Tarihinin DİİB Tarihinden Sonra Olması Hali

İhracat Tarihinin DİİB Tarihinden Sonra Olması Hali

 Soru: İhracat tarihinin DİİB tarihinden sonra olması halinde vergi uygulaması nasıl olacaktır?

Cevap: Katma Değer Vergisi Kanununun 1l/1-a maddesi ile ihracat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Kanunun 12 nci maddesinde de bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesinin koşulları; teslimin yurt dışındaki müşteriye yapılması ve teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şeklinde belirlenmiştir.

            KDV Kanununun 11 nci ve 12 nci maddeleri hükümlerine göre, KDV den istisna edilen ihracat teslimleri bakımından ihracat, ihracata konu malın TC gümrük bölgesinden çıktığı tarihte gerçekleşmiş kabul edilmektedir.

            KDV Kanununun Geçici 17 nci maddesi ile dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde, KDV Kanununun 11/1-c maddesi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen sürelerin esas alınacağı, ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan verginin, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hüküm altına alınmış, uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılmıştır.

          Yine, KDV Kanununun geçici 17 inci maddesine göre DIIB kapsamında yapılan teslimlerin tecil-terkin uygulamasından faydalanabilmesi için; İhracat 2006/12 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği" kapsamında yayımlanan 2008/1 Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin "Belge Süresi ve Ek Süre" bölümü ile İhracat 2009/6 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle değişik İhracat 2006/12 sayılı "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin "Kapatma Müracaatının Değerlendirilmesi" bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, gümrük beyannamesinin belge süresi içerisinde tescil edilmiş olmasının bu beyannamenin belge kapsamında değerlendirilmesi için yeterli olduğu, ancak belge izin taahhüdünün kapatılmasında, belge süresi içerisinde tescil edilmiş ihracata ilişkin gümrük beyannamesi kapsamındaki ihracatın gerçekleştirildiğinin tespitinin arandığı belirtilmiştir.

                Bu açıklamalar uyarınca, KDV Kanununun geçici 17 inci maddesine göre DİİB kapsamında gerçekleştirilen ihracatlarda, firmanın gümrük beyannamesinin belge süresi içerisinde tescil edildiğinin tevsiki kaydıyla, ihracatın kanuni süre içinde gerçekleştiği kabul edilecektir.

                Yine, firmanın gümrük beyannamesinin belge süresi içerisinde tescil edilmemiş olması halinde, firma tarafından, DİİB kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılmak üzere KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından temin edilen maddeler için Dahilde İşleme Rejiminde öngörülen süreler geçerli olduğundan, bu kapsamda ek süre verilmesi ise mümkün değildir.     

            Ancak, sahip olunan DİİB için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ilgili mevzuatı çerçevesinde Ekonomi Bakanlığına başvurulabileceği de unutulmamalıdır.      

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(12.10.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM