SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hizmet İhracında Döviz Alım Belgesinin İbrazı Şart Mıdır?

Hizmet İhracında Döviz Alım Belgesinin İbrazı Şart Mıdır?

 Soru: Hizmet ihraçlarında Döviz Alım Belgesi (DAB) temin edilmesi şart mıdır?

Cevap: KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş ve Kanunun 32 nci maddesi ile yüklenilen vergilerin, indirim yoluyla giderilememesi halinde mükellefe iade edilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

            Hizmet ihracatı istisnasının uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde; hizmetin Türkiye'de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması, fatura veya benzeri nitelikteki belgelerin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, hizmetin bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirilmesi ve hizmetten yurt dışında faydalanılması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtilmektedir.

             Ayrıca, hizmet ihracının tevsikinde aranan belgeler, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1/1.1.3.-ii) bölümünde belirlenmiş olup, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirildiğinin münhasıran Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği ya da dövizin yurt dışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belgelerle tevsik edilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

             Bununla beraber, 113 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (B) Bölümünde yurt dışındaki müşteriler için ifa edilen hizmetlerin, hizmetin ifa edildiği dönemde, bedelin döviz olarak Türkiye'ye gelmesi beklenilmeden ihracat istisnası kapsamında beyan edileceği, ancak, bu şekilde beyan edilen işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan vergilerin iadesi hizmet bedeli döviz olarak Türkiye'ye gelmeden yerine getirilmeyeceği açıklanmıştır.

            Bu çerçevede, hizmet ihraç edilen yurt dışındaki müşteriden, aynı zamanda hizmet ithalinin de yapılması ve ihracat tutarının ithalat tutarından fazla olması halinde aradaki farka isabet eden döviz alım belgesinin ibrazı yeterli olup, taraflar arasında düzenlenen "mahsuplaşma" yazılarının da tevsik edici belge olarak ibrazı gerekmektedir.

Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(10.10.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM