SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hak Edişe Bağlı İşlerde KDV’nin Ne Zaman Beyan Edileceği?

Hak Edişe Bağlı İşlerde KDV’nin Ne Zaman Beyan Edileceği?

 Soru: Kısım kısım teslim edilen hak edişlerde vergiyi doğuran olayın ne zaman cereyan ettiği

Cevap: KDV Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendine göre vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin ifası ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (c) bendinde de kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

 Hakedişe bağlanan inşaat taahhüt işleri kısım kısım hizmet ifası mahiyetinde olduğundan her bir kısmın ifası (hakedişin düzenlenip onaylanması) ile vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir.

             Aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında, katma değer vergisinin, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunacağı, (2) numaralı fıkrasında, bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen hallerde bu beyanın, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılacağı hükme bağlanmıştır.

           Buna göre, tevkifat uygulaması kapsamında yapılan hizmet ifalarına ait KDV'nin, hizmeti ifa edene ödenen kısmı, mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV beyannamesi ile; tevkif edilen kısmı ise tevkifatı yapan kuruluş tarafından 2 No.lu KDV beyannamesi ile yetkili makam tarafından hakediş belgesinde yer alan tutarın onaylandığı vergilendirme dönemi dikkate alınarak beyan edilmesi gerekmektedir.  

 Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(10.09.2012)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM