ÖZEL HABER
Ertelenen SGK Prim Ödeme Tarihinde Değişiklik Yapıldı | Muhasebe TR

Ertelenen SGK Prim Ödeme Tarihinde Değişiklik Yapıldı

Değerli Üyemiz,

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği" ile:

* 2 Ocak 2018 'de ödenmesi gereken 2017 Şubat sigorta primleri; 26 Aralık 2017 tarihine çekilmiştir.

* 2017 Kasım ayı sigorta primleri ödemesi 26 Aralık 2017 tarihine çekilmiştir.

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE:

2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi

GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

SMMM BUKET GÜL
MuhasebeTR Mevzuat Komisyonu

(06.12.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM