ÖZEL HABER
2016 Yılı İçin Matrah Artırımı Mı Geliyor? | Muhasebe TR

2016 Yılı İçin Matrah Artırımı Mı Geliyor?

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınıyor.

Önceki günlerde Milletvekillerine bizzat sunduğumuz ve mevcut Kanun Teklifine girmesini önerdiğimiz aşağıdaki konular, 9 Mayıs 2017 tarihli toplantıda, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam tarafından gündeme getirilmiş ve Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına girmiştir.

 

1.ÖNERİMİZ:

 

“2016 yılı için matrah ve vergi artırımı, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ve inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerinde eklenmesi gerekir.” şeklindeki önerimiz

Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına girdi.

 

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın tutanaklara geçen önerisi;

 

“…MUSA ÇAM (İzmir) – Sayın Başkan, keselim o zaman, konuşmayalım. 2016 yılı içinde matrah ve vergi artırımı yapılabilmesine ve 31/12/2106 tarihi itibarıyla ortaklar cari hesabı, kasa hesabı ve stok kayıtlarının düzeltilebilmesine de imkân sağlanmalıdır. Mart 2017 itibarıyla kesinleşmemiş alacaklar ile inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan mükelleflere yönelik işlemler de kapsama dâhil edilmelidir. Zira, Mart 2017 döneminden önceki dönemlere ilişkin olup söz konusu dönemden sonra ilgilisine tebliğ edilen ve yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz kesinleşmemiş borçlar kapsam dışında kalacak, bu durum, bu tür mükellefler için bir şanssızlık teşkil edeceği gibi, gereksiz yargılama süreçlerinin ortaya çıkmasına neden olabilecektir. Mart 2017 itibarıyla inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan mükelleflere yönelik işlemlerin de kapsama dâhil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tasarıya eklenmesi amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerinin kâr dağıtımı sırasında uygulanan vergi kesintisi oranı bakımından da bir görüşün mutlaka Komisyonda bir karar altına alınması gerektiğini düşünüyorum…”

 

2.ÖNERİMİZ:

 

“6736 Kanun Kapsamında yapılandırılan ve 6770  sayılı Kanunun 26. maddesiyle, 6736 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. madde ile 2017 Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs 2017 tarihine ötelenmişti. Ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle, Mayıs 2017 tarihine ötelenen taksit ödeme süresinin 30 Eylül 2017 tarihine ötelenmesi gerekir.” şeklindeki önerimiz Plan ve Bütçe Komisyonu tutanaklarına girdi.

 

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın tutanaklara geçen önerisi;

 

“…MUSA ÇAM (İzmir) – … 6736 sayılı Kanun ile getirilen imkânlardan azami düzeyde yararlanılmasını sağlamak amacıyla 6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun’dan yararlanmak üzere başvuruda bulunup şartları ihlal edenlere yeniden hak verilmiş, ayrıca Ocak 2017 ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştı.

 

…İçinde olduğumuz dönem itibariyle; Döviz kurlarındaki değişimlerden kaynaklanan ve tüm sektörleri etkileyen ekonomik dalgalanmalar, Talebin düşmesine bağlı olarak işletmelerin mal ve hizmet satış gelirlerindeki azalma, Mevcut yasal düzenlemelerle borçlulara sağlanan ödeme imkânlarının borçların tasfiyesinde yeterli olamaması vergi mükelleflerinin faaliyet göstermelerini oldukça zorlaştırmıştır. Hatta daralan ve durgun seyreden ticari faaliyetler nedeniyle birçok firma ödemelerini yapamamakta, yüksek faiz yüklerine katlanmak zorunda kalmaktadırlar. Tasarının 6736 sayılı Kanun’dan yararlanmış ve taksit ödemeleri hâlen devam eden borçluların anılan kanun kapsamında yapılandırılan borçlarını kapsam dışında tuttuğu görülmektedir. Yani mükellefler için iki farklı yapılandırma tablosu oluşacak ve hem mükellefler hem de alacaklı idareler bakımından iki farklı takip sistemi oluşturmak durumunda kalacaklardır. Her iki taraf için de böyle bir kırtasiyeyi ortadan kaldırmak, hem de mükelleflere ödeme sürelerinde biraz daha zaman kazandırmak bakımından 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların da yeni düzenlemeye dâhil edilerek topluca yeniden yapılandırılmasını sağlamak yerinde olacaktır…”

 

Tutanakların tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyon_tutanaklari.goruntule?pTutanakId=1886 

 

Cumhur ÇETİN

SMMM-Haber Editörü

 

(12.05.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM