ÖZEL HABER
İhracat Yapan Firmaların Dikkatine! | Muhasebe TR

İhracat Yapan Firmaların Dikkatine!

07.04.2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 31/03/2017 Tarihli ve 2017/4 Sayılı Kararı ile yurt dışı fuar desteklerinde değişikliğe gidilmiştir. 

Buna göre katılımcıya fuar bazında ödenecek destek üst limiti; 

 

Eski Destek Tutarı

Yeni Destek Tutarı

Yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde

 10.000 $

50.000,00 TL

Yurt dışı fuarın sektörel nitelikli olması halinde

15.000 $

75.000,00 TL

 Bununla beraber önceki uygulamada yer almayıp yeni uygulamada Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlara katılım halinde ise destek üst limiti 250.000 TL olacaktır. 

Diğer taraftan, desteğe esas tutar fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez. 

SMMM CUMHUR ÇETİN

(25.04.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM