ÖZEL HABER
Yapılandırmayı İhlal Edenlere Yönelik Süre Uzatımı | Muhasebe TR

Yapılandırmayı İhlal Edenlere Yönelik Süre Uzatımı

 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddeyle;

- Kasım ve Aralık 2016 aylarında ödenmesi gereken tutarları ödemeyerek yapılandırma koşullarını ihlal edenlerin, geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte 2017 Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırma düzenlemelerinden yararlanma imkânı getirilmiş,


- 2017 Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4 er ay uzatılmıştır.

 

 

Koray ATEŞ

(27.01.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM