ÖZEL HABER
Stok Affı İle İlgili Muhasebe Kayıtları Nelerdir? | Muhasebe TR

Stok Affı İle İlgili Muhasebe Kayıtları Nelerdir?

 Örnek:- (A) Limited şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (Y) emtiasına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 12/10/2016 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu emtianın, kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 40.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. ________________________12/10/2016 ____________________________

153 TİCARİ MALLAR  40.000 TL

191 İNDİRİLECEK KDV 4.000 TL

525 KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK

HESABI (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.)                                  40.000 TL

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                          4.000 TL

(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)

 __________________________ / ______________________________

Bu emtianın satılması hâlinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 40.000 TL’nin altında olamayacaktır.

Örnek  (B) A.Ş., kayıtlarında yer almayan makine ve cihazlarını kayda almak istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 60.000 TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

_______________________________ / _______________________________

253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR                             60.000 TL

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR.                     6.000 TL

526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL

KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.)  60.000 TL

                                               360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                          6.000 TL

(Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV)

________________________________ / _______________________________

 

 

 

Mükellef, söz konusu makine ve cihazlarını 31/12/2016 tarihine kadar satarsa, bu satıştan önce; satmadığı takdirde ise 31/12/2016 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydını yapacaktır. ________________________________ / ________________________________

526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT ÖZEL

KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.)                60.000 TL

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 60.000 TL

_______________________________ / _________________________________

Mükellefin, örneğimizdeki makine ve cihazlarını peşin olarak 70.000 TL’ye satması hâlinde bu satışa ilişkin yukarıdaki kayıtla birlikte yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. _____________________________ / ________________________________

100 KASA HESABI                            82.600 TL

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 60.000 TL

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR              60.000 TL

391 HESAPLANAN KDV                                                12.600 TL

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 70.000 TL

 _______________________________ / _____________________________

 

Örnek - (Y) Limited şirketi, kayıtlarında yer aldığı hâlde stoklarında mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve gayrisafi karlılık oranı ise %10’dur. (Y) Limited şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 330.000 TL satış bedeli ve 59.400 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır. ________________________________ / ____________________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 389.400 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                  330.000 TL

(6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)

                                                               391 HESAPLANAN KDV                                                59.400 TL

________________________________ / _____________________________

Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:

 

___________________________ / ________________________________

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 389.400 TL

951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER  389.400 TL

___________________________ / ________________________________

Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması hâlinde diğer hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri kullanılabilecektir. Örneğin, kayıtsız yapılan satış karşılığında alacak senedi alınmış olması hâlinde kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır.

________________________________ / ____________________________

121 ALACAK SENETLERİ                389.400 TL

600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                  330.000 TL

(6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)

                                                               391 HESAPLANAN KDV                                                59.400 TL

________________________________ / _____________________________

Örnek - (Z) Eczanesi, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. (Z) Eczanesi, stoklarında bulunmayan ve maliyet bedeli 100.000 TL olan ilaçlar için düzenlediği faturada 4.000 TL KDV hesaplayarak 22/10/2016 tarihinde beyan etmiştir. (Z) Eczanesi, söz konusu beyannameye göre tahakkuk eden vergiyi en geç 30/11/2016 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde olacaktır. ________________________________ / ____________________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 104.000 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                                  100.000 TL

(6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)

360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR                        4.000 TL

 ________________________________ / ____________________________


MuhasebeTR Mevzuat Komisyonu

(04.11.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM