ÖZEL HABER
Damga Vergisinde Son Dakika Gelişmesi! | Muhasebe TR

Damga Vergisinde Son Dakika Gelişmesi!

29.09.2016 Tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 60 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile Damga Vergisinde önemli değişiklik yapılmıştır.
 
Buna göre;
 
6728 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” şeklinde değiştirilmiştir.
 
Böylece, belli parayı ihtiva eden ve birden fazla nüsha olarak düzenlenen kağıtlar için her bir nüsha başına değil sadece tek bir nüsha başına damga vergisi hesaplanacaktır. Ancak, maktu vergiye tabi olan (belli parayı ihtiva etmeyen) kağıtlar için her nüshasından eskiden olduğu gibi maktu damga vergisi alınmaya devam edilecektir.

 
Haber Editörü: CUMHUR ÇETİN
 
(29.09.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM