ÖZEL HABER
Damga Vergisinde Ezber Bozuldu | Muhasebe TR

Damga Vergisinde Ezber Bozuldu

 Yakın bir zamanda Danıştay 9.Dairesi 2015/4246 sayılı kararla damga vergisi hakkında sıkça sorulan bir uygulamaya yönelik karar vermiştir. Damga vergisine tabi kağıdın, “otokopili” kağıt kullanılmak suretiyle çoğaltılması durumunda, “otokopi” yoluyla çoğaltılan kağıdın suret kabul edileceği ve damga vergisine tabi olmayacağı hakkında verilen karar da;

“… Otokopili kağıt kullanılmak suretiyle çoğaltılan örneklerinin sözleşmenin taraflarınca imzalandığına ilişkin bir tespite de yer verilmediği görüldüğünden otokopili kağıt ile çoğaltılan örneklerinin nüsha olarak kabulüne imkan bulunmadığı sonucuna varıldığından varsayım ve kanaate dayalı olarak yapılan dava konusu vergi ziyaı cezalı damga vergisi tarhiyatında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

denilmektedir.

Buna göre, “otokopi” ile çoğaltılan kağıdın damga vergisine tabi olmadığına yönelik bu karar damga vergisi açısından oldukça önemlidir.

Cumhur ÇETİN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

(21.09.2016)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM