ÖZEL HABER
Kasa ve Ortaklar Affında Son Dakika Gelişmesi! | Muhasebe TR

Kasa ve Ortaklar Affında Son Dakika Gelişmesi!

6552 Sayılı Kanununun 74. Maddesiyle ilgili 18.02.2015 tarihinde bir iç genelge yayınlanmıştır. Bu genelgeye göre kasa ve ortaklar affıyla ilgili kanununun 74. Maddesinden yararlanan mükelleflerin bazılarının ödeme güçlüğü çektikleri ve bu yüzden 6183 Sayılı kanunun 48. Maddesine istinaden taksitlendirme imkanından yararlanıp yararlanamayacakları hususuna karşılık iç genelgede aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır;

 

Bilindiği gibi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 74 üncü maddesinde, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulundukları tutarlar ile ortaklara borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekleri, bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyecekleri hüküm altına alınmıştır.

6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin tahakkuk eden vergileri 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir.”

Denilmek suretiyle konuya açıklık getirilmiştir.

MuhasebeTR Mevzuat Komisyonu

(25.02.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM