ÖZEL HABER
Muhasebecilere Yeni Bir Angarya Daha | Muhasebe TR

Muhasebecilere Yeni Bir Angarya Daha

 Bilindiği üzere 17.01.2015 Tarihli ve 29239 sayılı Resmi Gazetede 444 V.U.K. Genel Tebliği yayımlanmış ve bu tebliğde 413 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (Mükellef Bilgileri Bildiriminin) kaldırıldığı duyurulmuştu. Bu karardan sonra birçok Meslek Odası Başkanımız gerek sosyal medyada gerek odalarının resmi internet sitesinde ‘’Kendi Girişimleri Sonucunda’’ bu tebliğin kaldırıldığından söz etmişlerdi.


Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında 03.02.2015 tarihli yaptığı duyuruda Muhtasar Beyannamelerinde değişiklik yapıldığını ‘’Ekler Kısmında İşyeri/İşçi Bilgileri kulakçığı’’ eklendiğinden bahsetmiştir. Mükellef Bilgileri Bildirimlerinin meslek odaları tarafından yayımlanan Asgari Tarife listelerinde bir ücret karşılığı olduğundan meslek mensuplarının birçoğunun bu ücretleri tahsil ettikleri yada etmeye çalıştıklarını ve bu işlerin bedelsiz yapılmaması için uğraştıkları bir zamanda, beyannameler üzerinde yapılan bu değişiklikler sonucunda ve bundan sonrada diğer beyannamelerin eklerinde de yeni bilgi girişleri ekleneceği düşünüldüğünde meslek mensupları için angaryaların aynen devam ettiği ama tahsil etmek için uğraşılan ücretten de oldukları bir gerçektir.

ANIL BURAK ALGÜL

(09.02.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM