ÖZEL HABER
Sevk İrsaliyesinde Son Dakika Gelişmesi | Muhasebe TR

Sevk İrsaliyesinde Son Dakika Gelişmesi

 Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunun 230/5. Maddesinde; Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.) denilmiştir. 

    
206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "B- SEVK İRSALİYESİ VE YOLCU LİSTESİ EN AZ ÜÇ NÜSHA OLARAK DÜZENLENECEKTİR." başlıklı bölümünde, sevk irsaliyesinin 1/1/1991 tarihinden itibaren en az üç nüsha olarak düzenleneceği, iki nüshasının mutlaka emtiayı taşıyan taşıtta bulundurulacağı, en az üç nüsha düzenlenmeyen sevk irsaliyelerinin de hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiştir.
    
Danıştay Dördüncü Dairesi 24/2/2014 tarihli ve Esas No: 2010/5128, Karar No: 2014/1101 sayılı kararıyla 206 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yukarıda bahsi geçen "B" bölümünün "7- En az üç nüsha düzenlenmeyen sevk irsaliyesi ve yolcu listeleri hiç düzenlenmemiş sayılacaktır." kısmında yer alan "sevk irsaliyesi" ibaresinin iptaline karar vermiştir.
 
Sevk irsaliyesinin hiç düzenlenmemiş sayılması halinde Vergi Usul Kanunun 353/2 hükmüne göre özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Söz konusu iptal ile birlik de üç nüsha düzenlenmeyen sevk irsaliyesinin ‘’hiç düzenlenmemiş sayılmayacağına’’ ilişkin olup, söz konusu iptal kararının ardından, nüsha sayısı itibari ile eksik düzenlenen sevk irsaliyesine ilişkin olarak 353/2 uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir.
  
Danıştay’ın verdiği bu iptal kararı, sevk irsaliyesinin en az üç nüsha olarak düzenlenmesi mecburiyetini ortadan kaldırmamakta olup, bu belgenin nüsha sayısı itibarıyla eksik düzenlendiğinin tespiti halinde aynı Kanunun 352/II/7 maddesi hükmü uyarınca ikinci dereceden usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Üç nüsha olarak düzenlenme zorunluluğu devam eden sevk irsaliyesinin taşıtta bulundurulmaması durumunda ise yine aynı Kanunun 353/2 maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmesi uygulamasına devam edilecektir. [1]
  
ANIL BURAK ALGÜL


[1] 19/12/2014 Tarihli Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2014/1
    

(16.01.2015)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM