ÖZEL HABER
Ba - Bs ’de Ceza Kesilmeyecek Haller | Muhasebe TR

Ba - Bs ’de Ceza Kesilmeyecek Haller

6276 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Uygulama Genelgesi gereği Ba-Bs bildirim formlarının aşağıda yer alan bazı hatalı/eksik verildiği durumlarda yada idare tarafından tespit edildiğinde cezai işlem uygulanmayacaktır.

Buna göre ; 

a) Mükelleflerin bildirimde bulunurken, “Vergi Kimlik” ve “T.C kimlik” numaralarını doğru yazmaları kaydıyla, alım-satım yaptıkları mükelleflerin adı-soyadı/unvanlarında yapılan büyük-küçük harf ile yazım ve kısaltma vb. hatalar,

b)
 Aylık yapılan her bildirimde (Form Ba veya Form Bs) yer verilen her bir mükelleften gerçekleştirilen alım veya satımlar için katma değer vergisi hariç olmak üzere mal ve/veya hizmet alışları veya satışlar için belirlenen, bildirimde bulunma haddinin %10 ‘ unun altında kalan tutar hataları için cezai işlem uygulanmayacaktır.


(Örneğin, A limited şirketi B Anonim Şirketinden Haziran 2012 döneminde yapmış olduğu alışları Ba formu ile 8.000 TL olarak bildirmiş, B Anonim Şirketi ise aynı dönemde A limited Şirketine olan satışlarını 8.400 TL olarak bildirmiştir.İki  mükellefin bildirimleri arasındaki fark 396 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı ve müteakip yıllar için belirlenen ve Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece uygulanacak had olan 5.000 TL ‘ nin %10’ unun (500-TL’nin) altında kaldığından her iki mükellef adına da herhangi bir cezai müeyyide tatbik edilmeyecektir.)


c)
 “Belge Sayısı” bölümünde alım- satımlara ilişkin olarak bildirilen belge sayısında 5 adedi aşmayan  ve ‘Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedelini’ değiştirmeyen belge sayısı ile ilgili hatalar için,

eksik veya yanıltıcı bilgi olarak değerlendirilmeyecek ve cezai işlem yapılmayacaktır.


Alım veya  satım yapılan mükelleflere  ilişkin “ Vergi Kimlik” veya “ T.C Kimlik” numaraları bölümlerinde yapılan eksik veya hatalı bildirimlerle, yukarıda sayılan maddeler dışında yapılacak her türlü eksik veya hatalı bildirimlerden dolayı ise 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca ceza kesilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecektir. 


Diğer taraftan, ‘‘Form Ba-Bs Karşılaştırma Ekranlarından’’ alıcı ve satıcı mükelleflerin bildirimlerinde farklılık olduğunun anlaşılması halinde doğrudan mükellefler adına ceza kesilmesi yoluna gidilmeyecektir. Farklılığın hangi mükelleflin yaptığı hatadan kaynaklandığının ortaya çıkarılması bakımından mükellefler nezdinde gerekli araştırmalar yapılarak ceza ‘‘eksik veya yanıltıcı bildirimde’’ bulunduğu tespit edilen mükellef adına kesileceği belirtilmiştir. 

Yukarıdaki sebeplerden dolayı mükelleflerin düzeltme beyannamesi vermemeleri ve cezai işleme muhatap olmamaları gerekmektedir.
 

 


ANIL BURAK ALGÜL

(19.07.2017)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM