ÖZEL HABER
E-Defter İçin Son Günler! | Muhasebe TR

E-Defter İçin Son Günler!

 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura düzenleme zorunluluğu getirilen mükelleflere elektronik defter tutma zorunluluğu da getirilmiştir.


Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranlar en geç 2014 Aralık ayından itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaklardır.


Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranlar ise 01.01.2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlayacaklardır.


Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin 01.01.2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamalarını sağlamak için e-defter uygulamasına başvuruların 01.12.2014 tarihinden itibaren yapılacak şekilde planlanması gerekmektedir.


E-defter uygulamasına sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Başvurular www.edefter.gov.tr  adresindeki e-Defter başvuru bağlantısı tıklanarak gerekli formlar doldurulup onaylanmak suretiyle yapılacaktır. 


e-Defter Uygulaması Başvuru Kılavuzu, e-Defter Elektronik Başvuru Rehberi www.edefter.gov.tr web adresinde mevcuttur.

 

E-deftere başvurmak için gerekenler;


1-Tüzel kişi mükelleflerin 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması ve bu çerçevede mali mühür temin etmiş olması,


2-Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olması (http://www.edefter.gov.tr/uyumlu_program.html adresinde uyumluluk onayı almış yazılımların listesi mevcuttur)


Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kağıt ortamında defter tutması durumunda defter hiç tutulmamış sayılacak ve defter tutmamanın cezai müeyyideleri uygulanacaktır.


Herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşılmaması açısından gerekli tedbirlerin alınarak 01.12.2014 tarihi itibarıyla başvuru yapılabilecek şekilde hazır durumda bulunulması gerekmektedir.

 

MuhasebeTR Mevzuat Komisyonu 

(11.11.2014)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM