MUHASEBE UYGULAMALARI

Ahmet ŞANLI
Yeminli Mali Müşavir
ahmsanli@hotmail.com

"VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ GENEL UYGULAMA HAKKINDA PRATİK BİLGİLER" SEMİNER SUNUMU


POWER POİNT SUNUM DOSYASINDA YER ALAN BAZI KONU BAŞLIKLARI
 • Verginin Konusu
 • İstisnalar
 • Mükellef -Vergi Sorumlusu
 • Beyanname Vermek Zorunda Olanlar
 • Beyannamenin Verileceği Yer
 • Beyanname Verme Süresi
 • Ek süre: VUK - 342.Md.
 • İdarenin tespiti
 • Matrahın tayini ve ilk tarhiyat
 • Değerleme Ölçüleri
 • Tenzil Edilebilecek Borç ve Masraflar
 • İhtilaflı Borç
 • Vergi Oranı
 • Verginin Ödenmesi
 • Vergi Uygulaması
 • Vergi Ziyaı Cezası
 • Diğer Mevzuatta Yer Alan Düzenlemeler
Not: 39 power point sunum sayfasından oluşmaktadır.

Kaynak: Bursa SMMM Odası / 01 Nisan 2006 Tarihli Seminer


GÜNDEM