MUHASEBE UYGULAMALARI
PriceWaterHouseCoopers
 

İŞ DÜNYASININ 2006 MALİ REHBERİ  


İÇİNDEKİLER
 • Kırk Aforizma
 • Vergi Avantajları
 • Vergide Önemli Hatalar ve Önerilerimiz
 • Türkiye'de Vergi Nasıl Kaçırılıyor?
 • Şirket Yönetici, Denetçi ve Ortakların Şahsi Sorumlulukları
 • Dönem sonu İşlemleri
 • Gümrüklemede Yaşanan Sorunlar
 • Şirketlerin Değeri Nasıl Belirlenir?
 • KDV Uygulmaları İle İlgili Uyarılar
 • İşletmelerde Yapılan Bir Kısım Suistimaller ve Önelnmesine Yönelik Uyarılar
EKLER
 • Türkiye'de Sağlanan Tüm Teşvikler
 • Vergi İncelemesi Süreci Nasıl Yönetilir?
 • İnceleme Sonrası Süreç Nasıl Yönetilir
 • Vergi Uyuşmazlıkları Çözüm Süreci
 • Gümrük Uyuşmazlıkları Çözüm Süreci
 • Yönetici ve Ortakların Sorumlulukları Şeması
Kaynak: Bu rehber www.vergiportali.com adresinden alınmıştır.
GÜNDEM