MUHASEBE UYGULAMALARI

Arif AYTULUN
Yeminli Mali Müşavir
arif.aytulun@gmail.com

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN MUHASEBE UYGULAMALARI VE TURİZM İŞLETME BİLGİLERİ" KONULU SUNUM ÇALIŞMASI


POWER POİNT SUNUM DOSYASINDA YER ALAN BAZI KONU BAŞLIKLARI
 • TURİZM
 • Mevzuat
 • TURİZM MEVZUATI
 • TURİZM İŞLETMELERİ
 • TURİZM İŞLETMELERİ
 • Konaklama işletmeleri
 • Konaklama İşletmelerinde Departmanlar
 • TURİZM PERSONELİ SINIFLAMASI
 • MALİ BÖLÜM
 • HİZMET GELİRLERİ
 • GİDERLER
 • GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
 • GİDER YERLERİ
 • Esas Üretim Gider Yerleri
 • Yardımcı Üretim Gider Yerleri
 • Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
 • Yatırım Gider Yerleri
 • Üretim Yerleri Yönetimi
 • Pazarlama Satış Ve Dağıtım
 • Genel Yönetim Gider Yerleri
 • Yer ve Çeşitlerine Göre Giderlerin Tasnifi
 • GİDER ANALİZİ
 • Personel Ücreti
 • Malzeme Giderleri
 • Amortisman Giderleri
 • TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER
 • ADİSYON
 • ZORUNLU BELGELER
 • Tutulması ve Düzenlenmesi Zorunlu Defter ve Belgeler
 • Gelirlerin Birleştirilmesi ve Muhasebeye İntikali İçin Düzenlenen Evraklar
 • Malzeme Hareketlerinin Takibi
 • Seyahat Acentaları Tarafından Düzenlenen Belgeler
 • 2006 Yılı Pratik Bilgileri
 • VERGİYİ DOĞURAN OLAY
 • Kur Farkı
 • Turizm Çeşidi
 • SEYAHAT ÇEKLERİ
 • AMBARDA MALZEME MEVCUT İSE
 • AMBARDA MALZEME MEVCUT DEĞİLSE
 • ŞİRKET AMBAR İŞLEMLERİ
 • AMBAR KODLARI
 • İNSAN KAYNAKLARI
 • Şirket Personel
 • İşlemlerinde İzlenecek Yol
 • MUHASEBE ORGANİZASYONU
 • MUHASEBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV KAPSAMI
 • KONAKLAMA TİPLERİ
 • ODA TİP VE FİYATLAMA
 • Otelden Fiyatlama
 • ŞİRKET BÜTÇESİ AŞAMALARI
 • STRATEJİ
 • İŞLETME BÜTÇELERİNİN HAZIRLANMASI
 • DENETİM
 • DENETİM BİRİMİNİN YAPACAĞI İŞLER
 • YÖNETİM KARARLARI
 • HALKIN KULLANIMINA AÇIK YERLERDE AÇILIŞ VE ÇALIŞMA İŞLEMLERİ
 • İŞLETME İZNİ
 • 99-13681 SAYILI AİBYUİHY MAD 2-4
 • BELEDİYE İŞLEMLERİ
 • Asli Konaklama Tesisleri
 • Yardımcı Konaklama Tesisleri
 • Yeme İçme ve Eğlence Tesisleri
 • Eğlence Yerleri
 • Yan Hizmet Tesisleri
 • Turizm Kompleksleri
 • Personel Eğitim Tesisleri
 • TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLER
 • Turizm Yatırım Belgesi Alımı
 • KİMLİK BİLDİRİMİ
 • ÇALIŞACAK KİŞİLER
 • FAALİYET SAATİ
 • CANLI MÜZİK VE GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ
 • Şikayet Defteri
 • Denetim Defteri
 • İŞLETME GÜVENLİĞİ
 • DENETİM
 • POLİS VE JANDARMA DENETİM YETKİSİ
 • TURİZM BAKANLIĞININ DENETİM YETKİSİ
 • DİĞER KAMU KURULUŞLARININ DENETİM YETKİSİ
 • KALİTE – ISO 9000
 • ÇEVRE –ISO 14000
 • OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • HACCP
Not: 118 power point sunum sayfasından oluşmaktadır.
GÜNDEM