GÜNCEL MEVZUAT
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:35) - MuhasebeTR

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:35)

31 Aralık 2009
Resmi Gazete

Sayı : 27449
(5. Mükerrer)

 

Maliye Bakanlığından

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

SERİ NO: 35

 

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (1) 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun (2) 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin 1/8/2008 olan yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (3) 1 inci maddesi ile 1/1/2009 olarak değiştirilmiş ancak, 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (4) 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile 31/12/2009 olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

 

5942 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (5) 2 nci madde hükmüyle, 5795 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2009 tarihinde” ibaresi “1/5/2010 tarihinde” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Buna göre; 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nin (6) “II – Motorlu Kara Taşıtları Mükellefiyet Kaydı” başlıklı kısmının yürürlük tarihi de, 1/5/2010 tarihine ertelenmiştir.

 

Tebliğ olunur.

 

                                                             

1 6/6/2008 tarihli ve 26898 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

2 18/10/1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 31/12/2008 tarihli ve (mükerrer) 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

5 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

6 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(31.12.2009)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM