GÜNCEL MEVZUAT
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

28 Aralık 2009
Resmi Gazete

Sayı: 27446

 

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

 

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

 

Amaç ve Kapsam

            

MADDE 1 – Bu Tebliğin amacı; bu tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

            

Dayanak

            

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

            

Yürürlük


MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

            

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

E K L E R:

1. Liman Operasyon Müdürü (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı

2. Liman Terminal Şefi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

3. Ambar ve Antrepo Şefi (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

4. Merkezi Kumanda Operatörü (Pişirici) (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

5. Elektrik Bakım Onarımcısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

(28.12.2009)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM