GÜNCEL MEVZUAT
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ - MuhasebeTR

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

26 Kasım 2009 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27418
 

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

             Amaç ve Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan altı meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (1) inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

            

E K L E R :

1. Oda Temizleme ve Düzenleme Görevlisi (Seviye 2)

2.  Kat Sorumlusu (Seviye 3)

3.  Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi (Seviye 2)

4.  Genel Alan Sorumlusu (Seviye 3)

5.  Kat Hizmetleri Sorumlusu (Seviye 4)

6. Kat Hizmetleri Sorumlusu (Seviye 5)

(26.11.2009)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM