GÜNCEL MEVZUAT
SGK Genelgesi, 2009/ 8 - MuhasebeTR

SGK Genelgesi, 2009/ 8

SGK Genelgesi, 2009/ 8 .

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı

Sayı : B.13.2.SSK.0.11.04.08
Konu: Zaruri Masraf Karşılıklarının
Artırılması

G E N E L G E

2009/8


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun gereğince hazırlanmış olan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin “3.1.2.2.Gündelik ücreti”4 üncü maddesine istinaden bulundukları yerlerden yurt içinde başka bir yere gönderilenler ile kendilerine refakat eden kimselere, il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) 50, iller arası sevklerde ise 100 gösterge rakamını devlet memurları aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar üzerinden gündelik verilmesi gerekmektedir.
Bilindiği üzere, 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereği Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerde yarım Yeni Kuruşun üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanmakta, yarım Yeni Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamaktadır.
Sözüedilen düzenlemeler çerçevesinde zaruri masraf karşılıklarının;
-01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında; il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) (50 X 0,053505 =2.67525) 2,67 TL., iller arası sevklerde ise (100 X 0,053505= 5.3505)5,35 TL,
-01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında il dahilindeki sevklerde (ilçe-merkez arası) (50X 0,05592=2,796) 2,79 TL, iller arası sevklerde ise (100 X 0,05592=5.592) 5.59 TL,
Tutar üzerinden ödenmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve 01.01.2009 (dahil) tarihinden itibaren zaruri masraf karşılıklarının ödenmesinde, yukarıda yazılı tutarlara göre işlem yapılmasını rica ederim.Fatih ACAR Kurum Başkanı V.

DAĞITIM:
Gereği için: Bilgi için:
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine Merkez Teşkilatına

(30.01.2009)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Bağımsız Denetçi Etik Kurallar – Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/09/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/205] Sayılı Kararı (23.09.2019)
  2. Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 54 (Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar)’In Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83 (22.09.2019)
  3. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  4. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  5. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  6. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  7. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  8. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  9. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)

GÜNDEM