GÜNCEL MEVZUAT
2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3) - MuhasebeTR

2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)

14 Ocak 2009 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27110


Maliye Bakanlığından:

2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 3)

             1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

             Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2008-14/1/2009 tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 10/1/2008 tarihli ve 26752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) Sıra No'lu 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlenmişti. Bu bedellerin yerine 2009 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.

 

Memurlardan;

15/1/2009 tarihinden

14/1/2009 tarihine kadar

1)

Ek gösterge görevlerde bulunanlardan

0,77 TL

2)

1100'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,26 TL

3)

2200'e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,52 TL

4)

3600'e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

1,94 TL

5)

4800'e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,55 TL

6)

4800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,81 TL

Sözleşmeli personelden;

15/1/2009 tarihinden

14/1/2009 tarihine kadar

1)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 1.380 TL kadar (1.380 dahil) olanlardan

0,95 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.410 TL kadar (2.410 TL dahil) olanlardan

1,52 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.370 TL kadar (3.330 TL dahil) olanlardan

2,69 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.3370 TL üzerinde olanlardan

3,36 TL

 

             2 – Bu uygulamaya 15/1/2009 tarihinde başlanacaktır.

             3 – Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebileceklerdir.

             4 –  Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve fonlar ile diğer kamu idareleri uyacaklardır.

             Tebliğ olunur.

(14.01.2009)

GÜNDEM