GÜNCEL MEVZUAT
Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 39 - MuhasebeTR

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 39

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 39.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/39

 

Konusu                                  : 05.01.2009 tarihine kadar verilmesi gereken  2008 yılı Kasım ayına ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süresinin uzatılmasına dair açıklama.
Tarihi                                    : 05 / 01/2009
Sayısı                                     : VUK-39/2009-1/Form Ba ve Form Bs-7
İlgili Olduğu Maddeler        : 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer        257’nci maddeleri.

1-Giriş:

 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenlemesi yapılan ve bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2008 yılı Kasım ayına ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme:

 Bilindiği üzere, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak her ay için ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formlarının, 2008 yılı Nisan ayının 5 nci gününden itibaren Haziran ayının 5 nci günü akşamına kadar verilebileceği açıklanmıştı.

Ancak, 30/05/2008 tarih ve 35 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 5 Kasım 2008 tarihi akşamına kadar uzatılmıştı.

Ayrıca, Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda da; 2008 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin olarak her ay için ayrı düzenlenen “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 10 Kasım 2008 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştı.

 Başkanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; 2008 yılı Kasım ayına ilişkin olarak düzenlenen “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 09 Ocak 2009 tarihi saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

3-Sonuç:

 Buna göre, 2008 yılının Kasım ayına ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimleri 09/01/2009 tarihi saat 24:00’e kadar verilebilecektir.

 Duyurulur.

         Kemal UNAKITAN
             Maliye Bakanı

(05.01.2009)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
  1. Propan Teslimlerinde ÖTV Değişikliği (16.09.2019)
  2. Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (13.09.2019)
  3. İnşaatlarda Yapılan Asgari İşçilik Hesabına Esas Olan 2020 İnşaat Birim Maliyetleri Açıklandı (07.09.2019)
  4. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı – Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti (07.09.2019)
  5. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.09.2019)
  6. 7143 Sayılı Yapılandırma Uygulamasında 2018/Nisan Ayı ve Sonraki Cari Ay Ödemeleri Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek (06.09.2019)
  7. Cari Ay Prim Ödemelerinin Yapılandırma Taksitlerine Sayılması (06.09.2019)
  8. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri (06.09.2019)
  9. Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ertelendi (05.09.2019)
  10. Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları (02.09.2019)

GÜNDEM